Krátky príbeh o láske - Peter Konečný

 
 
Úvod > Recenzie a články o našich knihách > Krátky príbeh o láske - Peter Konečný
 
Fixed banner
 
 
 
 

Krátky príbeh o láske - Peter Konečný

KNIŽNÁ REVUE 10/2014

Peter Konečný vstupuje do slovenskej poézie v  neobvykle veľkom štýle. Jeho vizuálne príťažlivá a rozsahom pomerne hutná debutová zbierka Krátky príbeh o  láske ani náhodou nepripomína skromné prvotiny tohto, čoraz menšinovejšieho literárneho druhu. Konečného vzťah k estetizmu je badateľný vo viacerých rovinách.

Zväčša pravidelné rýmy ladných rytmov dopĺňa originálna grafická úprava, básne tak tvoria kompaktný celok s fotografiami Róberta Ragana. Čiernobiele fragmenty mestského života sú rovnako ako básne zaradené v  následnosti štyroch ročných období. Motív prírody je však v zbierke spomenutý len okrajovo a  naznačuje skôr vnútorné zmeny a  duševné polohy. Konečného väčšmi zaujíma láska. Nezaoberá sa však jej všeobecným, abstraktným významom, ale ponára sa ešte konkrétnejšie k láske muža a ženy. Básne sú akýmsi odrazom autorových myšlienok, jeho bežného, reálneho prežívania vzťahov, a  to od vášne, túžby, naplnenia až po sklamanie a ochladnutie.

Pestrú paletu nálad a  náhľadov charakterizuje komorná atmosféra a intímne odhalenie vlastných pocitov. Jazyk zbierky sa otvára aj jednoduchším čitateľom (čo nechce byť urážkou ani pre jednu zo strán), Konečný sa nesnaží obliecť svoju poéziu do módnych, zložito ušitých šiat, jeho literárny prejav väčšmi podčiarkuje hra so slovami, významom a  použitie širokej škály umeleckých prostriedkov: „Zavreté. / Ak si šla na lásku, aj tak je minutá. / Minul ťa. Na spodku regálu váľa sa minúta, alebo „chýbať ti je krásne, ty, slovíčko básne. Že si k  tebe zhasnem, že sa s  tebou smiať chcem.

Krátky príbeh o láske nechce byť novou vlnou modernej poézie ani umením pre úzky okruh vyvolených. Jedinečnosť je v čomsi inom. Nachádzame tu symbiózu vizuálneho s  literárnym a  transformovanie súčasnej doby do tradičnej básne. A na záver ešte malý postreh. Konečného básne neraz pripomínajú texty pesničiek a takmer sa pýtajú zhudobniť. Možno sa dočkáme...

Diana Mašlejová