Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka

 
 
Stredné školy > Maturita | prijímačky na VŠ > Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka
 
Fixed banner
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka

EAN: 9788089509027
Strán:160
Formát knihy:A5
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.1530 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 5,50 € Vaša cena: 5,23 € Ušetríte: 5 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

pre:

žiakov stredných škôl

učiteľov slovenského jazyka

žiakov vyšších ročníkov základných škôl

 

1. časť knihy: Fáza prijímania textu je zhrnutie učiva a ukážky konspektu, osnovy, ako i rôznych spôsobov citácie. Všetky spôsoby záznamu textu patria medzi štandardizované pojmy (povinné/určené štátnym obsahovým štandardom). Žiaci ich využijú pri tvorbe niektorých žánrov.

2. časť knihy: Fáza tvorenia textu sa nachádzajú zhrnutia učiva o slohových útvaroch/žánroch, schémy písomných prác, ukážky písomných prác, stručné hodnotenie obsahu a formy písomných prác alebo zvýraznenie kompozície a obsahových častí písomných prác.

  • prehľadne spracované kompozičné postupy, znaky slohových útvarov, výrazové prostriedky jednotlivých jazykových štýlov
  • najčastejšie pravopisné a štylistické chyby

3. časť knihy: Stručné hodnotenie slohovej práce 

  • vyhodnotené autentické školské a maturitné práce (zvýraznené jazykové javy a ich vysvetlenie a správny výraz; žiakov upozorňujeme aj na to, o ktoré body by pri bodovom hodnotení prišli. Niekoľko slohových prác je určených na samostatnú korektorskú prácu žiaka s pravopisnou príručkou.)
  • hodnotiace tabuľky (s bodovým ohodnotením), ktoré vypracoval a zverejnil ŠPÚ pre hodnotenie maturitných písomných prác, ale aj tie, ktoré vytvorili autorky. Odporúčame, aby si ich žiaci podrobne preštudovali ešte pred písaním klasifikovanej slohovej práce. Novovytvorené hodnotiace tabuľky sú určené pre slohové útvary/žánre, ktoré sa píšu počas štyroch rokov štúdia ako cvičné písomné práce alebo domáce úlohy (súkromný list; úradný list: žiadosť; zápisnica; administratívny referát, štruktúrovaný životopis, odborný opis), ale neboli vybraté pre písomnú časť internej maturitnej skúšky (PFIČ). Pre potreby školskej praxe navrhujeme zmeniť všetky hodnotiace tabuľky v bodoch na známky (28 – 24 bodov = výborný; 23 – 19 bodov = chválitebný; 18 – 14 = dobrý; 13 – 9 bodov = dostatočný; 8 bodov = nedostatočný). Upozorňujeme, že náš návrh známkovania sa uplatní len pri bežných školských alebo domácich písomných prácach (cvičných, kontrolných, ale nie maturitných). Naším cieľom bolo uľahčiť prácu pedagógom a vytvoriť pre žiakov možnosti, aby si od prvého ročníka zvykali na takéto hodnotenie písomných prác.

V časti Tabuľky sa nachádza časť obsahového štandardu zo slovenského jazyka s rozvrhnutím učiva do dvoch blokov: do 1. – 2. ročníka a do 3. – 4. ročníka, ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu (zvýraznené pojmy sú obsahom príručky). Obsahový štandard prináša učivo, ktoré učiteľ musí odučiť a ktoré môže byť napr. súčasťou externého testovania (škola si v rozsahu 30 % môže rozšíriť obsah vyučovacieho predmetu v rámci školského vzdelávacieho programu). V tejto časti sa ďalej nachádzajú základné tabuľky zo slohu/štýlu a korektorské značky.

Vychádza z upravenej verzie obsahového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu predmetu slovenský jazyk a literatúra pre stredné školy z júna 2010.

Obsah

I. Fáza prijímania textu
Spôsoby záznamu textu (Ukážka spôsobu záznamu textu; Zhrnutie učiva)
Konspekt
Osnova
Citácia, parafráza

II. Fáza tvorenia textu
Slohové útvary/žánre (Schéma slohových útvarov; Zhrnutie učiva o slohovom útvare/žánri;
Ukážka slohového útvaru/žánru; Stručné hodnotenie slohovej práce; Hodnotenie slohového útvaru/žánru v bodoch)

Súkromný list 
Ukážka súkromného listu

Úradný list (Žiadosť) 
Ukážka úradného listu - žiadosti

Zápisnica 
Ukážka zápisnice

Administratívny životopis 
Ukážka administratívneho (štruktúrovaného) životopisu

Beletrizovaný životopis
Kevin Karabin: Narodil sa... 
Karolína Holmanová: Stručne o mne 
Filip Olšovský: Iba

Administratívny referát/správa o činnosti 
Ukážka administratívneho referátu (správa o plnení čiastkových úloh
v rámci projektu)

Rozprávanie
J. P.: Prázdniny s medveďom 
K. P.: Každá lavica niečo skrýva (maturitná písomná práca)
M. Č.: V čakárni u lekára 
R. Z.: Pekná je, ale len dovtedy, kým neotvorí ústa 
Z. R.: Z dažďa pod odkvap
M. K.: Dokonalosť (minipoviedka)

Umelecký opis
V. M.: Moja škola I. (maturitná písomná práca)
K. S.: Moja škola II. (maturitná písomná práca)
B. S.: Môj svet

Odborný opis
Horský bicykel (domáca písomná práca)

Charakteristika
Filip Olšovský: Bunka (II. Ag)
Filip Olšovský: (Bez)mocná
Ľ. B.: Hovoria o mne... I. (maturitná písomná práca)
M. H.: Hovoria o mne... II. (maturitná písomná práca)
Katarína Holmanová: Smútok
S. Sch.: Antigona
Z. Š.: Mám 80 rokov

Úvaha
Karolína Zverková: O ženách a mužoch 
Ľ. Ch.: Šaty robia človeka (koncept písomnej práce) 
D. P.: Slang náš každodenný.../Je dobré používanie slangu
v našej slovnej zásobe?
Š. T.: Vulgárny slovník. Vec verejná?
K. U.: Obľúbené miesto 
K. V.: Slová kníh nás vždy vzrušia, dôležité je, aby nás zmenili (maturitná písomná práca) 
Karolína Zverková: Problémy vzájomného (ne)pochopenia
Zuzana Dobiášová: Mestská hromadná doprava a ja 
A. P.: ,,Človek si musí nájsť svoju cestu. Ak ju naozaj hľadá, nájde ju veľmi skoro.“ (J. Masaryk)

Výklad (interpretácia, analýza umeleckého textu)

Interpretácia (druh výkladu s prvkami úvahy)
D. K.: Rebeli. Prejav hippies v umení
Filip Olšovský: Janko Kráľ: Zaliata panna vo Váhu a divný Janko 
L. S.: Pohľad na ľudí z Tunela P. Rankova

Diskusný príspevok
P. L.: Diskusný príspevok o školstve 
Tereza Hrubíšková: Diskusný príspevok o olympijských hrách 
B. B.: Diskusný príspevok o solidarite I. (maturitná písomná práca) 
A. K.: Diskusný príspevok o solidarite II. (maturitná písomná práca)
A. P.: Koncept diskusného príspevku o solidarite

Slávnostný prejav
Slávnostný rozlúčkový prejav (pri rozlúčke so školou) 
Z. R.: Slávnostný prejav pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice
(maturitná písomná práca) 
nininka 365: Slávnostný prejav na stužkovej slávnosti
(slohová práca z internetu určená na samostatnú opravu)

III. Tabuľky
Sloh (časť z Obsahového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu) 
Štýlotvorné činitele 
Slohové postupy a slohové útvary/žánre 
Jazykové štýly a žánre
Korektorské značky

Použitá literatúra