Informatika 2

 
 
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Informatika 2

EAN: 9788081330834
Strán:192, dvojfarebné
Formát knihy:160x235 mm
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.2120 Kg
Vaša cena: 9,50 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Zatiaľ čo prvá časť sumarizuje obsah tém zameraných na reprezentáciu informácií a ich spracovanie v špecializovaných aplikáciách, hardvér, softvér, počítačové siete, internet, komunikáciu a spoluprácu v prostredí sietí, ako aj základné atribúty informačnej spoločnosti, druhá časť je venovaná programovaniu a algoritmickému riešeniu úloh v jazyku Pascal, v prostredí Lazarus.

Vývojové prostredie Lazarus predstavuje populárnu a na slovenských školách rozšírenú open-source platformu pre vývoj aplikácií v jazyku Free Pascal. Je plnohodnotným nástrojom pre tvorbu graficky príťažlivých aplikácií pre Windows a poskytuje žiakom možnosť vytvoriť profesionálne vyzerajúcu aplikáciu vo veľmi krátkom čase.

Inštalačný balík Lazarus nájdete na https://www.lazarus-ide.org/

 

Obsah

ALGORITMICKÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

Algoritmizácia
Pojem problém
Algoritmus
Ako algoritmizovať?
Algoritmický jazyk

Programovacie jazyky
Prekladače
Typy programovacích jazykov
Jazyky aplikácií
Programovací jazyk Pascal

Vývojové prostredie Lazarus
Prvý „program“
Komponenty a ich nastavenie
Udalosťami riadené programovanie
Štruktúra aplikácie

Výstup a vstup
Premenná
Vstup údajov do programu
Sekvencia príkazov
Prevody medzi textom a číslom
Vetvenie
Výmena hodnôt medzi premennými
Celočíselné delenie
Reálne čísla
Zložitejšie podmienky
Zložené podmienky
Cykly
Cyklus so známym počtom opakovaní
Cyklus s neznámym počtom opakovaní
Textový reťazec
Vnorený cyklus
Formátovanie výstupov
Funkcie pre prácu s textom

Jednoduché údajové typy
Znaky
Ordinálne a neordinálne typy
Logický typ
Viacnásobné vetvenie
Prevody medzi sústavami
Priorita operátorov
Reprezentácia údajových typov

Chyby v programe
Testovanie a ladenie
Správnosť programov
Analýza cudzích programov
Zložitosť a efektívnosť
Neriešiteľné problémy

Štruktúrovaný typ pole
Listbox – vizuálne zobrazenie poľa
Úprava prvku
Hľadanie v Listboxe
Listbox a pole
Konštanty
Využitie poľa
Náhodné čísla
Práca s poľom

Súbory
Údaje v súbore typu integer
Textový súbor
Komponenty pre prácu so súbormi
Práca so súbormi

Podprogramy
Štruktúra aplikácie
Lokálne a globálne premenné
Funkcie
Parametre podprogramov
Využitie procedúr a funkcií
Pole ako parameter
Odovzdávanie parametrov adresou
Mechanizmus volania podprogramu
Pole polí – matica
Tabuľka – StringGrid

Prehľad údajových typov
Jednoduché údajové typy
Programátorom definované typy
Štruktúrované údajové typy
Homogénne údajové štruktúry
Heterogénne údajové štruktúry

Práca s grafikou
Farebný model RGB
Text v obrázku
Komponent Image
Práca s obrázkami
Grafický editor
Udalosti (events)

Časovač

Rekurzia
Rekurzia v programovaní
Výpočet faktoriálu
Výpočet mocniny
Fibonacciho postupnosť
Backtracking – rekurzia v praxi
Prehľadávanie disku
Jazdec na šachovnici
Dámy na šachovnici

Triedenia
Vnútorné triedenia
Bubble-sort (triedenie výmenou)
Shaker-sort (triedenie pretriasaním)
Select-sort (triedenie výberom)
Insert-sort (triedenie vkladaním)
Quick-sort (triedenie rozdeľovaním)
Vonkajšie triedenia
Merge-sort (triedenie zlučovaním)

Bibliografia a informačné zdroje

Autor

O autorovi

 

 

2. časť: 

  • Programovanie
  • Algoritmické riešenie úloh v jazyku Pascal, v prostredí Lazarus

 

1. časť