Geografia (SŠ) v otázkach a úlohách

 
 
Stredné školy > Maturita | prijímačky na VŠ > Geografia (SŠ) v otázkach a úlohách
 
Fixed banner
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Geografia (SŠ) v otázkach a úlohách

Geografia (SŠ) v otázkach a úlohách
zväčšiť obrázok
Minimálna zásoba
EAN: 8085471795
Strán:277
Formát knihy:A5
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.2520 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 4,00 € Vaša cena: 3,72 € Ušetríte: 7 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

cvičebnica pre SŠ, VŠ, GO

Zbierka vybraných otázok a úloh geografickej olympiády pre stredné školy
(roč. XIX. – XXVI., 1991 – 1998) 
+ metodické pokyny na vypracovanie písomných súťažných prác.


Zbierka obsahuje rozmanité typy otázok a úloh podľa spôsobu formulácie i náročnosti na myšlienkové operácie (vymenovanie, doplnenie, priradenie, výber odpovede, uvedenie definície, výpočet, vysvetlenie príčin javov a procesov, ich vzájomných vzťahov a dôsledkov, lokalizácia a identifikácia geografických objektov na mape a i.). Riešenie viacerých úloh je spojené s vyhodnotením dokumentačného štatistického, grafického či kartografického materiálu (početné tabuľky, náčrty a schémy, diagramy a grafy, mapky s vybraným obsahom a ďalšie – celkove 86 obrázkov). Niektoré otázky vyžadujú od súťažiacich aj určitú aktualizáciu, sledovanie významných politicko-geografických, socioekonomických a iných zmien a udalostí v našej republike i vo svete, ktoré sú vo vzťahu k učivu geografie.

Obsah

ÚVOD
1. ÚLOHY PRE ŽIAKOV GYMNÁZIA
    1.1 ÚVOD DO GEOGRAFIE
          1.1.1 Geografia ako veda
          1.1.2 Zem ako vesmírne teleso
          1.1.3 Základné poznatky z kartografie 
    1.2 FYZICKÁ GEOGRAFIA 
          1.2.1 Atmosféra  
          1.2.2 Hydrosféra  
          1.2.3 Litosféra a georeliéf 
          1.2.4 Pedosféra a biosféra 
          1.2.5 Fyzickogeografické komplexy a regióny 
    1.3 HUMÁNNA GEOGRAFIA 
          1.3.1 Obyvateľstvo a sídla 
          1.3.2 Poľnohospodárstvo  
          1.3.3 Priemysel, doprava a cestovný ruch 
          1.3.4 Socioekonomická sféra komplexne 
    1.4 ENVIRONMENTÁLNA GEOGRAFIA 
    1.5 REGIONÁLNA GEOGRAFIA SVETA 
          1.5.1 Úvod do regionálnej geografie sveta 
          1.5.2 Oceány a polárne oblasti 
          1.5.3 Austrália a Oceánia 
          1.5.4 Afrika 
          1.5.5 Amerika 
          1.5.6 Ázia 
          1.5.7 Európa 
          1.5.8 Prehľad regionálnej geografie sveta 
    1.6 GEOGRAFIA SLOVENSKA 
          1.6.1 Poloha a prírodné podmienky 
          1.6.2 Obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo 
          1.6.3 Regióny SR  
2. ÚLOHY PRE ŽIAKOV SOŠ A SOU 
    2.1 Obchodné akadémie 
    2.2 Hotelové akadémie 
    2.3 Stredné pedagogické školy. 
          Pedagogické a sociálne akadémie 
    2.4 SOU dopravy a spojov. 
          Dievčenské odborné školy. I. a II. ročník 
          hotelových akadémií a školy bez vyučovania 
          geografie 
3. VÝSLEDKY RIEŠENIA ÚLOH 
4. UKÁŽKY PÍSOMNÝCH TESTOV 
5. AKO TVORIŤ PRÁCU GEOGRAFICKEJ 
   OLYMPIÁDY

Autor

Dopredaj!

Nepatrne poškodená obálka.

Posledné kusy.

 

Úlohy na olympiádu z geografie pre SŠ.