Angličtina - maturita - základná úroveň (B1) + CD/DVD

 
 
Stredné školy > Maturita | prijímačky na VŠ > Angličtina - maturita - základná úroveň (B1) + CD/DVD
 
Fixed banner
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Angličtina - maturita - základná úroveň (B1) + CD/DVD

EAN: 9788081330148
Strán:398
Formát knihy:177x249 mm
Väzba knihy:mäkká
Doplnkový materiál:1 x CD, 1 x DVD
Hmotnosť 0.6100 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 16,00 € Vaša cena: 14,40 € Ušetríte: 10 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

337 dní v TOP 100 e-shopu Martinus.sk medzi 20.000 titulmi

Kupovať k tejto knihe samostatne knihu Anglická gramatika - cvičebnica + testy, nie je potrebné. Gramatika je totiž súčasťou knihy (tvorí 100 strán knihy) Angličtina - maturita - základná úroveň (pozri obsah nižšie).

Toto nové vydanie je textovo zhodné s predošlým vydaním. Pribudlo 1 DVD, na ktorom sú:
- maturitné témy spracované vo forme
prezentácií v programe PowerPoint s obrazovým materiálom; ukážka z prezentácie

Nahrávky lekcií UNIT 21 až UNIT 25

 

UKAZKA - Anglictina maturita - zakladna uroven (B1) by studio1374 on Scribd

-  video: analyzované ukážky správnych a nesprávnych odpovedí maturantov na simulovanej ústnej maturitnej skúške

K tomuto videu pribudol v knižke podrobný Návod na prípravu na ústnu časť s analýzou najčastejších chýb, ktorý je spracovaný vo forme hotových vyučovacích hodín (pripravuje krok po kroku na jednotlivé typy zadaní na ústnej skúške).

 

 

Úvod ku knihe Angličtina - maturita - základná úroveň (B1)

„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny úrovne B1

Prvá časť knihy (Ústna časť) obsahuje 25 vypracovaných maturitných tém v 25 lekciách nenáročnou, zaujímavou a interaktívnou formou. Jednotlivé lekcie obsahujú otázky na konverzáciu k danej téme, úvodný text so zvýraznenou kľúčovou slovnou zásobou a frázami, zoznam slovnej zásoby a fráz s prekladom, cvičenia na zopakovanie slovnej zásoby a najbežnejších konverzačných fráz, vzorové zadania úloh pre ústnu (internú) časť maturity. 20 úvodných textov načítali lektori na CD, ktoré je súčasťou knihy. Úvodné texty nie sú určené na memorovanie. Ich cieľom je obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby v kontexte. Nahrávky úvodných textov lekcií 21 - 25 je možné stiahnuť tu dole. Jednotlivé témy sú spracované aj vo forme prezentácií v programe PowerPoint s obrazovým materiálom na priloženom DVD.

Druhá časť knihy (Gramatika) je prehľadom základných gramatických pravidiel angličtiny s príkladmi. Použitie gramatických pravidiel si študenti môžu precvičiť v cvičeniach aj v kontraste so slovenčinou. Tu uvádzame aj zoznam nepravidelných slovies. Na konci cvičebnice sa nachádza prehľadná tabuľka gramatických časov.

Tretia časť knihy (Písomná časť) predstavuje 10 úloh na precvičenie počúvania s porozumením, 10 úloh na precvičenie anglickej gramatiky a 10 úloh na prácu s textom. Úlohy sú typologicky zostavené podľa požiadaviek na externú časť maturitnej skúšky. Súčasťou tejto časti knihy je aj prepis nahrávok a kľúč správnych odpovedí k úlohám. CD obsahuje monologické a dialogické texty, ktoré nahovorili anglickí, írski, americkí a slovenskí učitelia angličtiny. Študentom ponúkame vypracované modelové úlohy písania formálneho a neformálneho listu, esejí, príbehu, správy a opisu. Pri každom útvare sú uvedené poznámky „sprievodcu“ a cenné rady, ako správne písať a o čom písať.

Štvrtá časť knihy (Literatúra) predstavuje krátku charakteristiku života a diela vybraných britských a amerických autorov a rozbor dvoch literárnych diel.
Piata časť knihy (Doplnkový materiál) zahrňuje doplnkové čítanie faktografických textov o anglicky hovoriacich krajinách a mestách, o Slovensku a o EÚ a NATO. Nájdete tu aj zoznam užitočných výrazov a fráz na riadenie konverzácie, krátke ukážky dialógov v angličtine, slovotvorbu a základné frázové slovesá.

Návod na prípravu na ústnu časť maturitnej skúšky používajte spolu s DVD, na ktorom nájdete analyzované ukážky správnych a nesprávnych odpovedí maturantov na simulovanej ústnej maturitnej skúške.

Cvičebnica je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. 

Obsah 

A ÚSTNA ČASŤ: Maturitné témy a konverzačné úlohy 
Lekcia 1: Family (Rodina)
Lekcia 2: Culture and Art (Kultúra a umenie)
Lekcia 3: Sports and Games (Športy a hry)
Lekcia 4: Housing (Bývanie)
Lekcia 5: Shopping and Services (Nakupovanie a služby)
Lekcia 6: Health Care (Starostlivosť o zdravie)
Lekcia 7: Travelling (Cestovanie)
Lekcia 8: Education (Vzdelanie)
Lekcia 9: Jobs (Zamestnanie)
Lekcia 10: People and Nature (Ľudia a príroda)
Lekcia 11: Science and Technology (Veda a technika)
Lekcia 12: People and Society (Ľudia a spoločnosť)
Lekcia 13: The Young and Their World (Mládež a jej svet)
Lekcia 14: Food (Stravovanie)
Lekcia 15: Hobbies, Leisure and Lifestyle (Záľuby, voľný čas a životný štýl)
Lekcia 16: Multicultural Society (Multikultúrna spoločnosť)
Lekcia 17: Towns and Places (Mestá a miesta)
Lekcia 18: Fashion (Móda)
Lekcia 19: English-speaking Countries (Anglicky hovoriace krajiny)
Lekcia 20: Slovakia – My Homeland (Slovensko – moja vlasť)
Lekcia 21: Human Relationships (Medziľudské vzťahy)
Lekcia 22: Communication and Languages (Komunikácia a jazyky)
Lekcia 23: Mass Media (Masmédiá)
Lekcia 24: The Book – The Friend of People (Kniha – priateľ človeka)
Lekcia 25: Idols and Celebrities (Idoly a celebrity)
KEY (Kľúč k ústnej časti) 

B GRAMATIKA
Nouns – Podstatné mená
Adjectives – Prídavné mená
Adverbs – Príslovky
Pronouns – Zámená
Grammar Tenses – Gramatické časy 
Modal Verbs – Modálne slovesá 
Prepositions – Predložky
Fixed Expressions – Ustálené spojenia 
Conditional Clauses – Podmienkové vety 
Passive Voice – Trpný rod 
Indirect (Reported) Speech – Nepriama reč 
Conjuctions – Spojky
Numerals – Číslovky 
British and American English – Brtiská a americká angličtina 
Irregular Verbs – Nepravidelné slovesá 
KEY (Kľúč ku gramatike)

C PÍSOMNÁ ČASŤ
LISTENING TASKS (Úlohy na precvičenie počúvania s porozumením) 
Tapescripts (Prepis nahrávok) 
LANGUAGE IN USE (Úlohy na precvičenie anglickej gramatiky) 
READING TASKS (Úlohy na precvičenie čítania s porozumením) 
WRITING TASKS (Úlohy na precvičenie písania) 
WRITING – EXAMPLES (Ukážky písania vybraných žánrov v angličtine) 
KEY (Kľúč k písomnej časti) 

D LITERATÚRA 
LITERARY TERMS (Literárne termíny) 
SOME ENGLISH AND AMERICAN WRITERS (Vybraní angl. a amer. autori) 
The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark (Rozbor) 
The Old Man and the Sea (Rozbor) 
KEY (Kľúč k literárnym úlohám) 

E DOPLNKOVÝ MATERIÁL 
ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES AND SLOVAKIA (Anglicky hovoriace krajiny a Slovensko) 
THE EUROPEAN UNION AND NATO (EÚ a NATO)
SOME USEFUL PHRASES AND EXPRESSIONS (Niektoré užitočné frázy a výrazy) 
SHORT DIALOGUES (Krátke dialógy) 
WORD FORMATION (Slovotvorba) 
BASIC PHRASAL VERBS (Základné frázové slovesá) 

NÁVOD NA PRÍPRAVU NA ÚSTNU ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY 

POUŽITÁ LITERATÚRA (SOURCES) 

PREHĽAD GRAMATICKÝCH ČASOV (SUMMARY OF GRAMMAR TENSES)

 

Autorky učebníc

Vpravo: Andrea Billíková, PhD.

vedúca autorského tímu, autorka koncepcie cvičebnice a videonahrávky

metodik vyučovania anglického jazyka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných a základných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Ako lektorka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich učiteľov angličtiny. Využíva interaktívne a inovatívne prístupy k vyučovaniu angličtiny, špecializuje sa na dramatické techniky vo výučbe cudzieho jazyka. V súčasnosti aktívne pracuje s učiteľmi z praxe, vedie pre nich metodické semináre a pracovné dielne. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, cvičebníc angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania angličtiny. 

 

Vľavo: Soňa Kondelová, PhD.

spoluautorka cvičebnice a videonahrávky, redaktorka, korektorka

lektorka anglického a francúzskeho jazyka, redaktorka, korektorka, prekladateľka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Vedie autorské tímy a rediguje cudzojazyčné publikácie vo vydavateľstve Enigma Publishing. Ako lektorka na Katedre prekladu FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich prekladateľov. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, redaktorkou pracovných zošitov angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania prekladu.

Autor

Andrea Billíková
 

O autorovi

Soňa Kondelová
 

O autorovi

 

 

Kompletná príprava na maturitnú úroveň B1.

odporúčané Ministerstvom školstva

Táto cvičebnica existuje aj v českej verzii.