Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2) + 2CD/DVD

 
 
Stredné školy > Maturita | prijímačky na VŠ > Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2) + 2CD/DVD
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2) + 2CD/DVD

EAN: 9788081330667
Strán:656 (2 knihy)
Formát knihy:177x249 mm
Väzba knihy:mäkká
Doplnkový materiál:2 x CD, 1 x DVD
Hmotnosť 0.9980 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 22,00 € Vaša cena: 19,80 € Ušetríte: 10 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

September 2019: najpredávanejšia kniha v kníhkupectvách Martinus

Autorkám gratulujeme!

332 dní v TOP 100 e-shopu Martinus.sk medzi 20.000 titulmi

Ministerstvo školstva vydalo k tejto sade novú odporúčaciu doložku platnú do 31.08.2023.
Aktualizovaná dotlač s upraveným dizajnom (plnofarebná tlač). 

Pretože textové úpravy sú len mierne, kniha sa dá používať v jednej triede so starším vydaním.

ZMENY V NOVOM (FAREBNOM) VYDANÍ:

- v textoch sú niekde doplnené aktuálne informácie, napr. o Brexite, sociálnych sieťach a pod.

- v kľúči pribudlo dosť nových vysvetlení slovíčok, najmä z cvičení nazvaných Review

- v 1. časti je niekoľko QR kódov, ktoré čitateľa presmerujú na webstránky s doplnkovým materiálom (napr. na stránky, kde sú Bank Holidays, alebo na zaujímavé videá k téme a pod.)

- obrazový materiál je v niektorých cvičeniach nový

- v časti Návod na prípravu na ústnu skúšku pribudli opravy prehovoru študentky: sú tam teda vypísané aj gramatické chyby, ktoré robila.

Testy ostávajú nezmenené ako aj veľká väčšina cvičení.

 

„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny úrovne B2

Z praktických dôvodov je príručka rozdelená na dve časti:

Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2)  1. časť – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 3. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete:

 • rozpracované maturitné témy 1 – 15,
 • 3 kompletné vzorové maturitné testy, ktoré testujú všetky jazykové zručnosti tak, ako na maturitnej skúške,
 • kľúč a prepisy nahrávok časti Počúvanie s porozumením v lekciách aj v testoch.

Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2)  2. časť – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 4. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete:

 • rozpracované maturitné témy 16 – 30,
 • 3 kompletné vzorové maturitné testy, ktoré testujú všetky jazykové zručnosti tak, ako na maturitnej skúške,
 • kľúč a prepisy nahrávok časti Počúvanie s porozumením v lekciách aj v testoch,
 • návod na prípravu na ústnu skúšku (návod k videu).

Súčasťou sady príručiek sú:

2 x CD: audionahrávky k časti Počúvanie s porozumením
1 x DVD:

 • 30 interaktívnych obrazových prezentácií maturitných tém spracovaných v programe PowerPoint; ukážka z prezentácie
 • video so simulovanou ústnou odpoveďou dvoch maturantov s návodom na úspešné zvládnutie ústnej časti maturitnej skúšky,
 • audionahrávky k časti Počúvanie s porozumením v testoch vo formáte mp3. 

 

V našej publikácii teda nájdete všetko, čo potrebujete:

 • 30 podrobne rozpracovaných maturitných tém podľa požiadaviek pre maturantov na jazykovú úroveň B2, vrátane tém s profesijným zameraním (napr. Banking and Finances, Crime and Justice, Multicultural Society and International Institutions, Learning Languages a iné); jednotlivé témy nájdete spracované v textovej podobe (v cvičebnici) aj v obrazovej podobe (na DVD); tematicky viazané úvodné texty majú zvýraznenú kľúčovú slovnú zásobu a sú sprevádzané otázkami na porozumenie,
 • cvičenia na zopakovanie gramatiky, tematickej slovnej zásoby a rečových zručností (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie) spolu s kľúčom správnych odpovedí,
 • prehľad kľúčovej slovnej zásoby k danej téme prostredníctvom prehľadných tabuliek so slovnou zásobou a praktického prekladového slovníka v každej lekcii s uvedenou výslovnosťou pri problematických slovách a slovných spojeniach,
 • 2 CD s vyše 50 audionahrávkami dialogických a monologických textov, ktoré nahovorili anglickí, írski, americkí a slovenskí učitelia angličtiny a ich bilingválne deti,
 • DVD so 6 kompletnými maturitnými testami a kľúčom správnych odpovedí, 30 interaktívnymi obrazovými prezentáciami a videom so simulovanou ústnou odpoveďou dvoch maturantov, s návodom na úspešné zvládnutie ústnej časti maturitnej skúšky.

Úvodné texty (rozpracované maturitné témy) nie sú určené na memorovanie, ale na obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby.

Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede.

 

Obsah prvej knihy Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2)

Úvod

Lekcia 1: Family
Lekcia 2: Culture and Art
Lekcia 3: Sports and Games
Lekcia 4: Housing
Lekcia 5: Food
Lekcia 6: Shopping
Lekcia 7: Banking and Finances
Lekcia 8: Health Care
Lekcia 9: Education
Lekcia 10: Jobs
Lekcia 11: Human Relationships
Lekcia 12: People and Nature
Lekcia 13: Science and Technology
Lekcia 14: Communication – Its Means and Forms
Lekcia 15: Learning Languages
KEY TO UNITS
TAPESCRIPTS
TESTS (1 – 3)
SOME USEFUL PHRASES AND EXPRESSIONS
SUMMARY OF GRAMMAR TENSES

 

Obsah druhej knihy Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2)

ÚVOD
Lekcia 16: People and Society
Lekcia 17: Mass Media
Lekcia 18: The Young and Their World
Lekcia 19: Fashion
Lekcia 20: Hobbies, Leisure and Lifestyle
Lekcia 21: Travelling
Lekcia 22: Towns and Places
Lekcia 23: Multicultural Society and International Institutions  
Lekcia 24: Public Holidays
Lekcia 25: Crime and Justice
Lekcia 26: Reading Books
Lekcia 27: Idols, Celebrities and Famous Personalities
Lekcia 28: The United Kingdom – Facts, Culture and People
Lekcia 29: The United States of America 
Lekcia 30: Slovakia – My Homeland 
KEY TO UNITS
TAPESCRIPTS  
TESTS (4 – 6)
NÁVOD NA PRÍRAVU NA ÚSTNU ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY (k nahrávke na videu)
SOME USEFUL PHRASES AND EXPRESSIONS
SUMMARY OF GRAMMAR TENSES

 

Autorky učebníc

Vpravo: Andrea Billíková, PhD.

vedúca autorského tímu, autorka koncepcie cvičebnice a videonahrávky

metodik vyučovania anglického jazyka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných a základných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Ako lektorka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich učiteľov angličtiny. Využíva interaktívne a inovatívne prístupy k vyučovaniu angličtiny, špecializuje sa na dramatické techniky vo výučbe cudzieho jazyka. V súčasnosti aktívne pracuje s učiteľmi z praxe, vedie pre nich metodické semináre a pracovné dielne. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, cvičebníc angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania angličtiny. 

Vľavo: Soňa Kondelová, PhD.

spoluautorka cvičebnice a videonahrávky, redaktorka, korektorka

lektorka anglického a francúzskeho jazyka, redaktorka, korektorka, prekladateľka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Vedie autorské tímy a rediguje cudzojazyčné publikácie vo vydavateľstve Enigma Publishing. Ako lektorka na Katedre prekladu FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich prekladateľov. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, redaktorkou pracovných zošitov angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania prekladu.

 

Vľavo: PaedDr.Ľubica Babošová

autorka prezentácií na DVD, autorka testov, realizátorka pilotovania cvičebnice

Od roku 1997 vyučuje anglický a nemecký jazyk na Gymnáziu Párovská v Nitre. Od roku 2005 vedie sekciu cudzích jazykov ako predsedníčka predmetovej komisie a pripravuje študentov na maturitnú skúšku z anglického jazyka. Od roku 2010 pracuje v Štátnej jazykovej škole na Gymnáziu Golianova v Nitre ako vyučujúca anglického jazyka. 

Vpravo Mgr. Alena Peťovská
autorka prezentácií na DVD

 Od roku 2001 vyučuje anglický jazyk a matematiku na Gymnáziu Párovská v Nitre. Spolupracuje na medzinárodných projektoch a aktívne sa zaujíma o nové metódy výučby cudzieho jazyka.

Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2) by studio1374 on Scribd

Autor

Andrea Billíková
 

O autorovi

Soňa Kondelová
 

O autorovi

 

 

Kompletná príprava na maturitu z angličtiny jazykovej úrovne B2.

odporúčané Ministerstvom školstva