Anglická gramatika - cvičebnica + testy

 
 
Stredné školy > Maturita | prijímačky na VŠ > Anglická gramatika - cvičebnica + testy
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Anglická gramatika - cvičebnica + testy

EAN: 9788081330049
Strán:200
Formát knihy:160x235 mm
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.2310 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 7,90 € Vaša cena: 7,51 € Ušetríte: 5 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Po slovensky vysvetlená anglická gramatika úrovne B2 + testy.

Gramatika sa precvičuje aj v kontraste so slovenčinou.

Nové doplnené vydanie obsahuje:

  • kompletný prehľad anglickej gramatiky v tabuľkách (v slovenčine), s príkladmi a výnimkami,
  • rôzne typy cvičení na precvičenie jednotlivých gramatických javov vo forme dopĺňania, priraďovania, spájania, voľby správnej odpovede, prekladu a porov­návania (navonok) podobných gramatických javov,
  • testy,
  • kľúč správnych odpovedí a vysvetlenie rozdielov medzi jednotlivými gramatickými javmi v precvičovaných úlohách,
  • prehľadnú tabuľku nepravidelných slovies, slovotvorby, falošných priateľov v jazyku (false friends) a gramatických časov.

Nové vydanie cvičebnice gramatiky je obohatené aj o vtipy, hádanky a "pikošky" viažuce sa k vybraným gramatickým javom. Naučte sa anglickú gramatiku s ľahkosťou  a humorom!

(Kniha Angličtina - základná úroveň B1 má gramatiku integrovanú, vyše 100 strán,  nie je treba ju kupovať zvlášť)

Obsah 

NOUNS (PODSTATNÉ MENÁ)
GENDER
PLURAL
IS / ARE
ARTICLES: A / AN / THE / NO ARTICLE
QUANTIFIERS
COUNTABLE / UNCOUNTABLE NOUNS
MANY / MUCH / LOTS OF / LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW
NOUN FORMATION 

ADJECTIVES (PRÍDAVNÉ MENÁ) 
WORD ORDER OF ADJECTIVES 
ENDINGS OF ADJECTIVES -ed / -ing 
COMPARISONS 
AS / LIKE / THAN 
SO / SUCH A / SUCH AN / SUCH 
ENOUGH / TOO 
ADJECTIVE FORMATION 
WORD FORMATION 

ADVERBS (PRÍSLOVKY) 
ADJECTIVE OR ADVERB – 
It feels, looks, tastes, smells, sounds good 
ADVERBS + ADJECTIVES: (I am terribly sorry.) 
ORDER OF ADVERBS 

PRONOUNS (ZÁMENÁ)
DEMONSTRATIVE PRONOUNS: this – these, that – those 
PERSONAL AND POSSESSIVE PRONOUNS: I – me – my – mine 
REFLEXIVE PRONOUNS: myself 
EACH OTHER / ONE ANOTHER 
INDEFINITE PRONOUNS: some, any, no 
EVERY / EACH
EITHER / NEITHER / BOTH 
RELATIVE CLAUSES AND PRONOUNS: who, what, which, that, whose 
SO AM I, NEITHER / NOR AM I 

VERBS (SLOVESÁ) 

VERB FORMATION 

GRAMMAR TENSES (GRAMATICKÉ ČASY) 
PRESENT SIMPLE (I do) / PRESENT CONTINUOUS (I am doing) 
PAST SIMPLE (I did) / PAST CONTINUOUS (I was doing) 
PRESENT PERFECT SIMPLE (I have done) 
PAST SIMPLE (I did) / PRESENT PERFECT SIMPLE (I have done) 
PRESENT PERFECT SIMPLE (I have done) / PRESENT PERFECT
 CONTINUOUS (I have been doing) 
FOR / SINCE 
PAST PERFECT SIMPLE (I had done) 
PAST PERFECT CONTINUOUS (I had been doing) 
FUTURE SIMPLE (I will / shall do) 
WILL / GOING TO 
GOING TO / I AM DOING 
FUTURE CONTINUOUS (I will be doing) FUTURE PERFECT SIMPLE
 (I will have done) FUTURUE PERFECT CONTINUOUS
 (I will have been doing)
REVIEW OF GRAMMAR TENSES 
NEGATIVES 
QUESTION FORMATION 
INDIRECT QUESTIONS AND ANSWERS 
QUESTION TAGS 
HAVE SOMETHING DONE 
I WANT TO DO IT / I WANT YOU TO DO IT 
TO DO / DOING 
TO DO / DO 
I USED TO DO / I AM USED TO / I AM GETTING USED TO

MODAL VERBS (MODÁLNE SLOVESÁ) 
PRESENT FORMS OF MODAL VERBS 
PAST FORMS OF MODAL VERBS 
LANGUAGE FUNCTIONS 

PREPOSITIONS (PREDLOŽKY) 
PREPOSITIONS OF TIME 
PREPOSITIONS OF PLACE / MOVEMENT 
PAIRS OF PREPOSITIONS: between – among, over – above, under – below

FIXED EXPRESSIONS (USTÁLENÉ SPOJENIA) 

MAKE / DO 
HAVE / HAVE GOT 
GET / BECOME / GO / TURN / GROW / FALL / COME expressions
FIXED EXPRESSIONS: preposition + noun 
FIXED EXPRESSIONS: adjective + preposition 
FIXED EXPRESSIONS: verb + preposition 

CONDITIONAL CLAUSES (PODMIENKOVÉ VETY) 
IF / WHEN 
THREE TYPES OF CONDITIONAL CLAUSES 
WISH CLAUSES 

PASSIVE VOICE (TRPNÝ ROD) 
BY / WITH 
SAY / TELL / TALK / SPEAK 

INDIRECT (REPORTED) SPEECH (NEPRIAMA REČ) 
SHIFT OF TENSES IN REPORTED SPEECH 
TIME EXPRESSIONS IN REPORTED SPEECH 
REPORTED QUESTIONS 
INDIRECT IMPERATIVE 

CONJUNCTIONS (SPOJKY) 
TIME CLAUSES 
PURPOSE CLAUSES 
CONTRAST CLAUSES 
REASON CLAUSES 

PUNCTUATION (INTERPUNKCIA) 
USING COMMAS AND SEMICOLONS 
USING CAPITAL LETTERS 

NUMERALS (ČÍSLOVKY) 

BRITISH AND AMERICAN ENGLISH (BRITSKÁ A AMERICKÁ ANGLIČTINA) 

TEST YOUR GRAMMAR (OTESTUJTE SA V GRAMATIKE) 

KEY (KĽÚČ) 

IRREGULAR VERBS (NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ) 

WORD-FORMATION SUMMARY (PREHĽAD SLOVOTVORBY) 

FALSE FRIENDS (FALOŠNÍ PRIATELIA V JAZYKU) 

SUMMARY OF GRAMMAR TENSES (PREHĽAD GRAMATICKÝCH ČASOV)

Autor

Vhodný doplnok ku knihe Angličtina - vyššia úroveň (B2).

Táto dvojica kníh má 
špeciálnu zľavu.

Táto gramatika existuje
aj v českej verzii.