Prázdninová matematika (5. ročník)

 
 
Základné školy > Prázdninová matematika (5. ročník)
 
Reklamné okno
 
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Prázdninová matematika (5. ročník)

EAN: 9788081330544
Strán:128
Formát knihy:A4
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.4340 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Vaša cena: 7,50 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva matematiky 5. ročníka ZŠ

  • zábavné precvičovanie učiva aj počas školského roka

  • v súlade s inovovaným ŠVP

  • náročnejšie a rozširujúce učivo je vyznačené

  • vstupný test, výstupný test, test po každej kapitole

  • zábavné úlohy

  • výsledky 

 

Obsah

VSTUPNÝ TEST

1 PRIRODZENÉ ČÍSLA
1.1 Čítanie a písanie prirodzených čísel
1.2 Párne a nepárne čísla
1.3 Obraz prirodzeného čísla na číselnej osi
1.4 Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel
1.5 Zaokrúhľovanie prirodzených čísel
1.6 Rímske číslice
1.7 Tabuľky, diagramy, mapy a schémy
1.8 Kontrolný test – Prirodzené čísla

2 RYSOVANIE 
2.1 Bod, úsečka, priamka, polpriamka
2.2 Základné pravidlá rysovania 
2.3 Kolmice a rovnobežky 
2.4 Mnohouholníky 
2.5 Trojuholník, štvoruholník 
2.6 Kružnica, kruh 
2.7 Telesá 
2.8 Telesá z kociek 
2.9 Geometrické útvary v štvorcovej sieti 
2.10 Kontrolný test – Rysovanie 

3 SČÍTANIE A ODČÍTANIE PRIRODZENÝCH ČÍSEL 
3.1 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti 
3.2 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel písomne 
3.3 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel kalkulačkou 
3.4 Kontrolný test – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

4 OSOVÁ A STREDOVÁ SÚMERNOSŤ 
4.1 Osová súmernosť 
4.2 Stredová súmernosť 
4.3 Kontrolný test – Osová a stredová súmernosť 

5 NÁSOBENIE A DELENIE PRIRODZENÝCH ČÍSEL 
5.1 Činiteľ, súčin 
5.2 Delenec, deliteľ, podiel 
5.3 Písomné násobenie 
5.4 Násobenie a delenie na kalkulačke 
5.5 Písomné delenie jednociferným deliteľom bez zvyšku 
5.6 Delenie so zvyškom 
5.7 Písomné delenie dvojciferným deliteľom 
5.8 Matematické operácie a zátvorky 
5.9 Kontrolný test – Násobenie a delenie prirodzených čísel 

6 MERANIE, OBVOD A OBSAH 
6.1 Meranie dåžky úsečky 
6.2 Premena jednotiek dĺžky 
6.3 Obvod mnohouholníka 
6.4 Obsah v štvorcovej sieti 
6.5 Kontrolný test – Meranie, obvod, obsah 

7 RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH 

VÝSTUPNÝ TEST 

PREHĽAD OBJAVOV V MATEMATIKE 

Z HISTÓRIE MATEMATIKY 
Archimedes 
John Napier 

MATEMATIKA HROU – Magické štvorce

VÝSLEDKY

Autor

O autorovi

opakovanie učiva 5. ročníka z matematiky

v podobe pracovných listov s obrázkami

+ testy

 

Nové vydanie podľa učebných osnov