Politológia

 
 
Vysoké školy > Politológia
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Politológia

EAN: 9788081330094
Strán:368
Formát knihy:130x210 mm
Hmotnosť 0.2900 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Vaša cena: 5,50 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

O čom je táto kniha?

O hľadaní odpovedí na otázky o politológii ako vede, o mieste politiky v riadení spoločnosti, o tom, ako je chápaná občianska spoločnost, o ľudských a občianskych právach a ich medzinárodnej ochrane, o tom, aké politické systémy spoločnosti boli a sú v súčasnosti, o štáte ako politiku založenom na moci a práve, o formách štátu, o verejnej správe, o občianskych združeniach, o menšinách v politike, o voľbách a volebných systémoch, o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike, o politickej geografii...

O témach, čo ponúkajú možnosti diskusie a polemiky nielen s jednotlivými autormi, ktorí danú problematiku spracovali, ale i medzi čitateľmi knižky.

Komu je kniha určená?

Tebe...
... ak chceš úspešne zvládnuť odpovede na otázky zo súčasného diania na domácej i zahraničnej politickej scéne a objasnit si základné pojmy a vzťahy, 

... ak hľadáš základné teoretické informácie o pravidlách organizácie politického života v modernej demokratickej spoločnosti,

... ak máš hlbší záujem o štúdium politológie, či už samostatne alebo v rámci základných kurzov politológie na rôznych fakultách, v rôznych typoch štúdia vysokých škôl. 

 

Obsah

1  Politológia ako veda
1.1 Predmet a vývoj štúdia politológie   
1.2 Pramene a aplikácia politológie   
1.3 Základné členenie politických vied   

2  Miesto politiky v riadení spoločenských procesov
2.1  Vzťah politiky a ostatných sfér spoločenského života   
2.2 Vzťah politiky a ekonomiky – hospodárska politika   
2.3 Sociálna politika   
2.4 Kultúrna politika   
2.5 Spotrebiteľská politika

3  Občianska spoločnosť
3.1 Ideové a politické zdroje občianskej spoločnosti   
3.2 Základné princípy formovania a fungovania občianskej spoločnosti   

4  Ľudské a občianske práva v politickom živote spoločnosti
4.1 Vývoj názorov na postavenie človeka a jeho práva v spoločnosti   
4.2 Pojem, obsah a výklad ľudských práv   
4.3 Medzinárodná ochrana ľudských práv   

5 Politické systémy spoločnosti
5.1 Demokratický politický systém   
5.2 Nedemokratický politický systém   
5.3 Stabilita politických systémov   
5.4 Svetské a teokratické politické systémy   
5.5 Ďalšie faktory členenia politických systémov   
5.6  Hlavy štátov a stranícke systémy okolitých krajín   

6  Štát
6.1 Pôvod štátu   
6.2 Základné znaky štátu   
6.3 Klasifikácia štátov podľa štátneho režimu, hlavy štátu a formy vlády   
6.4 Klasifikácia štátov podľa štátneho zriadenia   

7  Verejná správa
7.1 Štátna správa   
7.2 Samospráva   
7.3 Verejná správa v Slovenskej republike   
7.4 Organizácie miestnej samosprávy v Slovenskej republike   

8  Občianske združenia
8.1 Záujmové organizácie a spolky   
8.2 Politické hnutia   
8.3 Nátlakové združenia   
8.4 Politické strany   
8.5 Politické strany Európy   
8.6 Európsky parlament   

9  Menšiny v politike
9.1 Etnická štruktúra Európy a národnostné menšiny   
9.2 Neetnické minority   

10  Voľby a volebné systémy
10.1 Voľby a politická participácia občana na správe vecí verejných   
10.2 Voľby a politická reprezentácia   
10.3 Typológia volebných systémov   
10.4 Volebný proces   
10.5 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v SR (zastupiteľstvo, predseda) 
10.6 Modely vplyvu volebných systémov na systém politických strán   

11  Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika štátu
11.1 Charakteristika medzinárodného prostredia, systému vzťahov a aktérov   
11.2 Zahraničná politika štátu a orgány štátu pre zahraničné styky   
11.3 Národný záujem štátu   
11.4 Doktríny a stratégie zahraničnej politiky   

12 Politická geografia
12.1 Postavenie politickej geografie v rámci politológie   
12.2 Politické mapovanie priestoru a geografická predstavivosť   
12.3 Základné politicko-geografické oblasti výskumu   

13 Environmentalizmus
13.1 Kľúčové pojmy   
13.2 Environmentálna filozofia a etika   
13.3 Politický environmentalizmus   

14 Európska únia a jej inštitucionálny systém
14.1 Definícia európskej integrácie   
14.2 Charakteristika Európskej únie   
14.3 Inštitucionálny systém Európskej únie   

Zoznam literatúry

Autor

O autorovi

 

PhDr. Elena Dřízová, CSc.

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., mim. prof.

Ing. Alojzia Kováčová, PhD.

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.

PhDr. Ivan Dubnička, PhD.

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.

PhDr. Mária Kočnerová, PhD.

Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc.

Mgr. Erik Leško

PhDr. Peter Porubčan, CSc.