Metamorfózy moderných dejín (1. diel) do 2. svetovej vojny

 
 
Vysoké školy > Metamorfózy moderných dejín (1. diel) do 2. svetovej vojny
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Metamorfózy moderných dejín (1. diel) do 2. svetovej vojny

EAN: 9788089132386
Strán:188
Formát knihy:130x210 mm
Hmotnosť 0.2500 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 4,00 € Vaša cena: 3,60 € Ušetríte: 10 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Knižka zobrazuje historicko-politické obdobie prechodu od poľnohospodárskej revolúcie k priemyslovej revolúcii, cez systém medzinárodných vzťahov na základe Viedenského kongresu a revolučnej krízy 30. rokov 19. storočia, udalostí prvej svetovej vojny i obdobia medzi svetovými vojnami, až po druhú svetovú vojnu.

Metamorfózy moderných dejín predstavujú vybrané časové úseky politických dejín sveta, ktoré čitateľovi umožňujú pochopiť význam jednotlivých udalostí v celkovom dejinnom kontexte.

Kniha je určená nielen študentom filozofických fakúlt vysokých škôl, odborov politológia, európske štúdiá, história, občianska náuka, ale aj študentom stredných škôl, chystajúcich sa na prijímacie pohovory, kde sa vyžaduje všeobecný politický a historický prehľad. Knižka pre svoj pútavý spôsob výkladu historických skutočností iste zaujme aj širokú verejnosť.

Túto knihu dopĺňajú: Metamorfózy moderných dejín (2. diel) po 2. svetovej vojne 


Obsah 

I PROBLÉMY PRECHODU OD POĽNOHOSPODÁRSKEJ K PRIEMYSLOVEJ SPOLOČNOSTI

1 Pokus o revolučnú zmenu v Anglicku
2 Rozdielny vývoj politických systémov: absolutizmus proti parlamentarizmu

II VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA A EURÓPA

1 Význam Veľkej francúzskej revolúcie pre prechod k modernej spoločnosti
2 Americká revolúcia (občianska vojna)
3 Napoleon a Európa

III. OBDOBIE REŠTAURÁCIE A ROVNOVÁHY

1 Výsledky Viedenského kongresu – systém medzinárodných vzťahov
2 Prvá revolučná vlna v Európe

IV PROCES MODERNIZÁCIE A ZROD KAPITALISTICKEJ SPOLOČNOSTI

1 Prvá priemyslová revolúcia – začietok industriálnej epochy
2 Ideológie industriálnej spoločnosti 

V SKÚSENOSTI Z REVOLÚCIÍ 1848 – 1849 A ICH VÝZNAM PRE ROZVOJ MODERNEJ SPOLOČNOSTI

1 Revolučná kríza 30. rokov
2 Revolúcie 1848 – 1849

VI LIBERALIZMUS V EURÓPE. VZNIK MARXIZMU

1 Víťazstvo liberalizmu a jeho problémy
2. Vznik marxizmu, jeho podstata a omyly

VII. ZAČIATKY DRUHEJ PRIEMYSLOVEJ REVOLÚCIE, PROBLÉM „IMPERIALIZMU“

1 Nástup druhej priemyslovej revolúcie
2 Problém „imperializmu“

VIII PRVÁ SVETOVÁ VOJNA

1 Príčiny, charakter a priebeh prvej svetovej vojny
2 Ruské revolúcie roku 1917

IX SVET PO PRVEJ SVETOVEJ VOJNE

1 Roky obnovy a prosperity vo vyspelých industriálnych krajinách a vznik totalitných režimov
2 Revolučnosť a reformizmus. II. a III. internacionála a ich miesto v spoločenskom vývoji

X 30. ROKY – ROKY KRÍZY A FAŠISTICKEJ HROZBY

1 Svetová hospodárska kríza a jej dôsledky
2 Fašizmus a stalinizmus v politických systémoch

XI DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

1 Príčiny, charakter a začiatok vojny
2 Ďalší priebeh vojny a jeho výsledky

NAMIESTO ZÁVERU

CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ

POUŽITÁ LITERATÚRA