Fyzika priestoročasu

 
 
Úvod > Vysoké školy > Fyzika > Fyzika priestoročasu
 
Fixed banner
 
 

Fyzika priestoročasu

EAN: 9788089132669
Strán:332
Formát knihy:A4
Hmotnosť 1.0800 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 14,00 € Vaša cena: 13,02 € Ušetríte: 7 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

 

Druhé vydanie Fyziky priestoročasu v sebe zahŕňa všetko to, čo sa autori na­uči­li počas nasledujúceho štvrť­storočia vyučovania a výskumnej práce. Aktualizo­va­li text, aby odrážal nesmierny pokrok fyziky za pos­led­ných 26 rokov a zmo­der­­ni­zo­vali a zväčšili počet úloh, vďaka ktorým bolo prvé vydanie Fyziky priestoro­ča­su také povestné. Rámčeky s do­pl­ňu­júcim materiálom poskytujú rozšírené pokrytie rôznych fascinujúcich tém. V rozšírenej poslednej kapitole o vše­obecnej teórii re­la­ti­vity sú zahrnuté nové poznatky o gravitačných vlnách, čiernych dierach a o kozmológii.

Kniha prináša novej generácii čitateľov hlboký a jednoduchý prehľad prin­cípov teórie relativity. Počas 26 rokov od svojho pôvodného vydania zostáva Fyzika priestoročasu, od Edwina F. Taylora a Johna A. Wheel­era, najinformatívnejším a najdostupnejším úvo­dom do moder­nej teórie relativity. Je to nepo­pie­ra­teľ­­ne klasické dielo, ktoré sa zaoberá princípmi teórie relativity rovna­ko jasným a strhujúcim štý­lom, ako bol ten, čo tak preslávil predchádza­jú­ce vydanie. Kniha je úplne prepra­co­va­ná a zmo­der­ni­zo­va­ná. Zahrňuje rozšírenú ka­pitolu o všeobecnej teórii relativity a dotýka sa hlavných aspektov „modernej fy­zi­ky,“ ako sú napríklad mikro­gravi­tač­né experimenty • urýchľovače s proti­chodný­mi zväzkami • satelitné sondy • detektory neutrín • rádioastronómia • a pulzary.

 

Z amerického originálu Spacetime Physics – Introduction to Special RelativitySecond Edition, vydaného v roku 1992 vydavateľstvom W. H. Freeman and Company, New York, do slovenčiny preložili RNDr. Slavomír Tuleja, PhD., RNDr. Jozef Hanč, PhD., RNDr. Ján Rusz, PhD. a RNDr. Marián Repašan, PhD.

Autor

 

 

Edwin F. Taylor - Massachusettský technologický inštitút
 

John Archibald Wheeler - Princetonská univerzita a Texaská univerzita v Austine

 

Úvod do špeciálnej teórie relativity