Matematika analogickou metódou

 
 
Úvod > Intuitívna matematika > Matematika analogickou metódou
 
Fixed banner
 
 
 
 

Matematika analogickou metódou

Intuitívna matematika

Analogická metóda Camilla Bortolata

Analogická metóda, ktorú vytvoril taliansky učiteľ Camillo Bortolato využíva detskú intuíciu, vďaka ktorej sa z učenia stáva radostné objavovanie nových vecí. Bezprostrednosť a účinnosť tohto postupu je všeobecne známa a preto ho využívajú mnohé materské a základné školy. Už vyše milióna detí vyskúšalo tento jednoduchý učebný postup založený na intuícii. Keďže deti okamžite používajú nástroje autonómne, učia sa ľahko a prirodzene. Významné výsledky dosiahnu za krátky čas, aj v ranom veku. Silnou stránkou postupu je bezprostrednosť a efektívnosť, ktorá sa preukázala aj v prípade žiakov s ťažkosťami učenia.

Postup:

  • je účinný, lebo umožňuje deťom učiť sa prirodzeným spôsobom, čiže spôsobom, akým sa deti učia ešte predtým, než začnú chodiť do školy.
  • prináša okamžité porozumenie, lebo sprostredkuje celkový pohľad na rozdiel od bežnej pedagogickej praxe, ktorá učebný proces rozčleňuje na jednotlivé kroky.
  • uľahčuje prácu rodiča a učiteľa, lebo mu ponúka účinné nástroje schopné nadchnúť deti.

Pomocou tohto jednoduchého postupu deti pohľadom na rôzne usporiadané bodky určujú ich množstvo. Vedia tak pomerne rýchlo určiť aj veľké množstvo (napríklad tisícky). Na zápis čísel prejdú až potom. Je to pre ne prirodzené. Počítanie v hlave je, podobne ako čítanie, strategická, subjektívna činnosť založená na asociatívnom myslení a bohatá na riešiteľské možnosti. Počítanie v písomnej forme je pomalé, normatívne a založené na pravidlách. Keď počítame príklady v duchu, podobne ako pri čítaní, na skúmané veci nazeráme ako na celok. Ak rátame príklady na papieri, analyticky sústreďujeme náš pohľad na jednotlivosti.


"Ako dieťaťu mi bolo jasné, že keď som chcel vyrátať príklad v hlave, nemal som myslieť na čísla, ale jednoducho na bodky. Keď som sa stal učiteľom, iba som poodhalil toto tajomstvo. To je celá moja zásluha. 
Počas štyridsaťročnej učiteľskej praxe na ZŠ sa usilujem hľadať spôsoby učenie, ktoré deťom spôsobujú menej námahy a poskytujú viac spokojnosti. Keď som si spomenul na ťažkosti, ktoré ma sprevádzali na základnej škole, rozhodol som sa vytvoriť učebnú metódu, vďaka ktorej sa bude na hodine hovoriť menej a deti sa naučia viac nových vecí. Som veľmi rád, že sa našlo toľko učiteľov, ktorým tento postup vyhovuje.“

Camillo Bortolato