Čitajte deťom

 
 
Úvod > Čitajte deťom
 
Fixed banner
 
 
 
 

Čítať deťom nahlas má zmysel, pretože:

...prežijú viac krásnych spoločných chvíľ s maminou alebo ocinom.
Na chvíľku zastať, pritúliť sa a prečítať si spolu knižku je príjemná predstava pre deti aj rodičov.  Čítanie kníh deťom nahlas dáva príležitosť stráviť spolu pokojné chvíle, a tých je čoraz menej. Prežívať spolu príbeh knihy znamená zábavu, ale aj lepšie porozumenie. Pri spoločnom čítaní totiž vyjdú na povrch aj také detské zážitky a emócie, o ktorých by sa rodič možno ani nedozvedel. Okrem toho tieto chvíle zostanú peknou spomienkou na rané detstvo. Podľa výskumov je dobré, keď malým deťom číta práve ocino. Pre niektoré deti je večerné čítanie totiž jediná chvíľka, ktorú s ním v pracovné dni môžu pokojne stráviť.

...budú mať dobrý vzťah ku knihám.
Deťom, ktorým rodičia čítali knižky ľahšie siahnu po knihe neskôr aj samé. Zrejme ju aspoň niekedy uprednostnia pred počítačom či televízorom. Okrem toho získajú schopnosť čítať knihy: lepšie sa v nich orientovať a čítať s porozumením. To je predpokladom ďalšieho vzdelávania. V škole to teda budú mať o to ľahšie.

...lepšie porozumejú svetu okolo seba.
Malé deti v knižkách "zažijú" rôzne typy prostredí a rôzne typy komunikačných situácií. Prostredníctvom kníh si osvojujú ich riešenia. Berú ich ako modelové situácie, a tie deti pre svoj rozvoj potrebujú. Podobné situácie v živote potom zvládnu lepšie.

Pre mladšie deti od 2 do 6 rokov sú ideálne knihy s veľkými obrázkami a krátkym textom (v angličtine picture book). Príbehy v takýchto knižkách bývajú rôzneho typu: klasická rozprávka, moderný príbeh s dobrou pointou, vtipné príbehy, zvláštne príbehy alebo len zobrazenie bežných situácií zo života. Typickými motívmi bývajú priateľstvo, rodina, láska. Niektoré príbehy v obrázkových knihách odbúravajú strach z tmy, strach zo škôlky alebo pomáhajú vyrovnať sa s tým, že kamarát sa presťahoval alebo s výsmechom ostatných. Obrázkové knižky ukazujú aj spoločenské témy ako vyrovnávanie sa s inakosťou (často na príklade zvierat).  Cez takéto knižky sa dieťa zoznamuje aj s ťažšími situáciami, ktoré ho už stretli alebo možno stretnú. Často ukazujú deťom, že každý z nás je jedinečný tým, kým je.

...sa im rozvíja reč.
Čítanie kníh deťom poskytuje inú formu reči. Jazyk, ktorým s deťmi hovoríme je predsa trochu iný ako písaná forma jazyka. Obohatí sa im tak slová zásoba, rozvinie sa vetná syntax, zlepší sa gramatika, dieťa pochopí dôraz v reči, napočúva intonáciu.. To samozrejme platí aj pri čítaní kníh v cudzom jazyku, ktorý sa tak dieťa rýchlejšie naučí.

...sa konečne na chvíľu sústredia. :-)
Čítaním zaujímavej detskej knižky primeranej veku sa predlžuje interval sústredenia, čo určite nie je na zahodenie.

...získajú ďalší potrebný rituál.
Umyť zuby, vycikať, čítať, a spať: večerný rituál sa tak neskladá len z „povinností“. Čítanie pomáha zaspávať.

Ako vyberať knihy

Knihy vyberáme podľa veku dieťaťa:
2-6 rokov: obrázkové knihy s krátkym textom
6-7 rokov: knihy určené na prvé samostatné čítanie (Text by mal byť krátky, vety nie príliš dlhé, väčšie písmená).

školáci: Postupne vyberáme knižky s dlhším textom, aj keď obrázky sú stále dôležité.

Postupne vytvárame možnosti na to, aby si deti knižky na čítanie vyberali sami.

a podľa témy:
Ide skôr o to, či chceme dieťaťu niečo konkrétne ukázať (napr. aké je to v škôlke, čo to znamená byť iný a pod.) alebo či sa chceme len zabaviť na dobrom vtipnom príbehu.

Ak si nájdeme čas, môžeme si knižky prejsť spolu a nechať dieťa, nech si vyberie samé, o čom si chce prečítať. S deťmi, ktoré už samostatne čítajú, je dobré zájsť občas do knižnice, do kníhkupectva alebo ich nechať prezerať si knižky u kamaráta.

Ako čítať

Deťom čítame asi od 2 rokov a dĺžku čítania prispôsobujeme únave a pozornosti.

Prečítame vždy aj názov knihy, autora a ilustrátora. Pri čítaní trochu dramatizujeme – používame intonáciu, dôraz, iný hlas a pod. O knižke sa rozprávame, pýtame sa otázky, vymyslíme iný koniec a pod. Ak sa v živote vyskytne niečo podobné, ako v knihe, pripomenieme si knihu. Ak ide o sfilmovaný príbeh môžeme sa porozprávať aj o filme.

S deťmi, ktoré začínajú čítať sa pri čítaní delíme (chvíľu číta dieťa, chvíľu rodič).

Lepšie predpoklady na vzdelanie, lepšia reč a sústredenie, lepšie porozumenie svetu, dobrý vzťah ku knihám a hlavne viac blízkosti a pokojných spoločných chvíľ určite majú zmysel. Svedčí o tom aj to, že niektoré knihy z nášho detstva ešte stále máme.