Noël Janis-Nortonová

 
 
Úvod > Autori > Noël Janis-Nortonová
 
Fixed banner
 
 
 
 

Noël Janis-Nortonová

je odborníčka v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na problémy učenia sa detí a problémy správania. Má viac než 45-ročnú prax v Británii a Spojených štátoch ako riaditeľka školy, poradkyňa pre deti so zvláštnymi potrebami, konzultantka a prednášateľka, koučka rodičov a autorka kníh. V medzinárodnom kontexte je známa svojimi výnimočnými metódami známymi pod názvom Pokojnejšia, ľahšia a šťastnejšia výchova v rodine a v škole, ktoré pomáhajú rodičom zlepšiť život v rodine a učiteľov vedú k tomu, aby dokázali v žiakoch objaviť to najlepšie, čo v nich je.

Autorku mnohé roky fascinovala otázka, ako pomôcť deťom, aby sa naučili robiť veci čo najlepšie. Pokojnejšia, ľahšia a šťastnejšia výchova v rodine a v škole tvorí svieži mix rozumných názorov o deťoch a tínedžeroch, rozsiahlych vedomostí o vývine dieťaťa a odborných znalostí o špecifických ťažkostiach detí s učením sa a so správaním. Prostredníctvom svojich kníh a CD, seminárov, kurzov, rozhovorov s rodičmi i učiteľmi autorka pomohla desiatkam tisíc rodín zmeniť svoj život. Ako riaditeľka londýnskeho centra, nazvaného Pokojnejšie, ľahšie a šťastnejšie rodičovstvo, pracuje s rodinami, v ktorých majú deti a tínedžeri ťažkosti s učením sa (od miernych až po vážne), so sebadôverou, motiváciou a správaním.

Noël Janis-Nortonová pravidelne prednáša na konferenciách, objavuje sa v televíznych a rozhlasových programoch. Jej články uverejňujú početné noviny a časopisy. V roku 2011 bola hovorkyňou Národného týždňa rodiny (National Family Week) a pre charitatívny Scope robí online výchovnú poradkyňu pre rodičov. Poskytuje odborné rady v oblasti rodičovskej výchovy aj na populárnej americkej webstránke pre rodičov, Macaroni Kid. Má dve dospelé deti a šesť vnúčat.

 

Publikácie autorky o rodičovstve: 

Calmer, Easier, Happier Parenting (Pokojnejšie, ľahšie a šťastnejšie rodičovstvo) vydalo v Británii vydavateľstvo Hodder & Stoughton v roku 2012 a na Amazone sa okamžite stala bestselerom. Kniha bola preložená do francúzštiny, ruštiny, čínštiny a taliančiny.

Calmer, Easier, Happier Homework (Pokojnejšia, ľahšia a šťastnejšia práca na domácej úlohe) vyšla vo vydavateľstve Hodder & Stoughton v roku 2013. Táto kniha učí rodičov k tomu, ako pomáhať deťom s domácimi úlohami, aby sa im v škole darilo čo najlepšie – a aby mali z toho procesu radosť.

Calmer, Easier, Happier Boys (Pokojnejšia, ľahšia a šťastnejšia výcho-va chlapcov) publikovalo vydavateľstvo Hodder & Stoughton v roku 2015 a tiež sa na Amazone stala britským bestsellerom. V tejto knihe autorka vysvetľuje jednoduché a efektívne postupy, ktoré pomáhajú zvládnuť špecifické problémy výchovy motivovaných, kooperujúcich a sebavedomých chlapcov.