PaedDr. Ladislav Navrátil, PhD.

 
 
Úvod > Autori > PaedDr. Ladislav Navrátil, PhD.
 
Fixed banner
 
 
 
 

PaedDr. Ladislav Navrátil, PhD.

Študoval slovenský jazyk-dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Vyučoval na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre. Venoval sa najmä zvukovej a morfologickej rovine slovenského jazyka.