Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

 
 
Úvod > Autori > Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
 
Fixed banner
 
 
 
 

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Od roku 2000 do mája 2012 bol generálnym riaditeľom Slovenskej národnej knižnice v Martine. V SNK pracoval od roku 1968. Od 01.09.2012 je prodekanom pre vedu a výskum na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Oblasti profesionálneho záujmu: bibliografia, knižničná veda, štandardizácia, digitalizácia, informačná politika, informatizácia knižníc, dokumentácia kultúrneho dedičstva, ochrana písomného dedičstva. Vysokoškolský pedagóg.