Autori geografie

 
 
Úvod > Autori > Autori geografie
 
Fixed banner
 
 
 
 

Autori geografie

Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.

je vedúcou Katedry geografie FPV UKF v Nitre. Venuje sa humánnej geografii a problematike regionálneho rozvoja Slovenska.

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

je zástupkyňou vedúcej Katedry geografie FPV UKF. Venuje sa regionálnej geografii a regionálnemu rozvoju, aplikovanej geografii, cestovnému ruchu, environmentálnej geografii, fyzickej geografii a didaktike.

Ing. Celestín Farkaš

vyučoval geografiu na Gymnáziu Párovská v Nitre.