Autor informatiky

 
 
Úvod > Autori > Autor informatiky
 
Fixed banner
 
 
 
 

Autor informatiky

RNDr. Ján Skalka, PhD.

Je autorom mnohých odborných publikácií a učebných textov z oblasti programovania, databázových systémov a iných.

  • vedúci katedry
  • prorektor pre informatizáciu: (2006-2014)
  • prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj (2014-2017)

Odborné zameranie:

  • analýza a implementácia informačných systémov programovanie, vývoj mobilných aplikácií, Java technológie, plagiátorstvo, počítačové hry, human-computer interaction

Členstvá:

  • člen predmetovej komisie Informatika – Štátny pedagogický ústav (2013-)
  • člen EUNIS Slovensko (2006-2014)

Národné projekty:

  • Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (2007-2010) (člen riadiacej rady)
  • Centrálny register záverečných prác (2009-2010) (člen riadiacej rady)
  • IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (člen riadiacej rady)