Logo Enigma
DNES JE: 27. september 2016 - Cyprián
ZAJTRA BUDE: Václav

Internetové kníhkupectvo a vydavateľstvo ENIGMA


              Najprv sa staňte neobľúbeným.
             Až potom vás budú brať vážne.                                                                                                             Konrad Adenauer

               

Objednávky

So zľavou on-line.

Otázky, pripomienky

Všeobecné:
enigma@enigma.sk

K predaju:
bookshop@enigma.sk

Telefón:
00421 37 6555 551

Chcem vydať knihu
Veselo i vážne
Knižný antikvariát
MP3-CD-MC-DVD

Základy PC, Windows 7, Office 2007

Ján Skalka - Martin Drlík - Miroslava Mesárošová

ISBN: 978-80-970787-1-3
Strán: 268
Hmotnosť: 717 g
Dostupnosť: na sklade

vaša cena:
10,- EUR

Publikácia pokrýva svojím obsahom všetky oblasti potrebné k pochopeniu základných princípov fungovania počítačov, pohybu v bežných aplikáciách (e-mailový klient, prehliadač webových stránok) i využívania kancelárskych programov (textový procesor, tabuľkový kalkulátor, databázový systém i program na tvorbu prezentácií).

Pozostáva z viacerých voľne na seba nadväzujúcich častí – pokiaľ niečo vysvetlíme v jednej časti, v ďalšej to už len spomenieme. Vďaka tomu kniha napriek množstvu informácií nepripomína zobrané spisy, ale kompaktnú učebnicu.

Štýl publikácie je ladený najmä prakticky. I keď sa v niektorých častiach nevyhneme prostému výkladu (princípy počítačov, antivírusové programy a pod.), všade kde to len trochu ide, poskytujeme informácie prostredníctvom riešenia príkladov. Každá téma začína alebo končí príkladom na jej porozumenie, pričom v texte podrobne opisujeme postup riešenia. V závere každého celku (zvyčajne každých 5-6 strán) je skupina príkladov na opakovanie...

... a v závere každej časti venovanej programu kancelárskeho balíka sú k dispozícii projekty určené na zopakovanie získaných vedomostí a zručností. Sú nastavené tak, aby sa v nich od čitateľa vyžadovalo samostatné myslenie a značná dávka tvorivosti.

Obsah a postupnosť tém sme oproti predchádzajúcim publikáciám opäť optimalizovali – nové verzie operačného systému i kancelárskeho balíka sa k používateľovi správajú opäť o čosi prívetivejšie a mnohé doposiaľ nepredstaviteľné činnosti je možné vykonať na niekoľko málo kliknutí.

Publikácia je viac ako kedykoľvek predtým učebnicou v pozitívnom slova zmysle. Hoci vyhľadávanie v témach je stále vďaka podrobnému obsahu rýchle a jednoduché, obsahovo sú jednotlivé témy logicky i myšlienkovo prepojené. V niektorých prípadoch postupne zdokonaľujeme vytvorený dokument, v iných vytvárame množstvo jednoduchých a vzájomne nezávislých dokumentov, aby sa nám práca s nimi dostala čo najviac do krvi.

Pri vytváraní publikácie sme zvolili formát A4, vďaka ktorému je možné, aby každá strana mohla byť rozdelená na textovú a obrázkovú časť – takto máme k dispozícii obrázky priamo pri texte, ktorý ilustrujú a dopĺňajú.

Celá kniha je opäť orientovaná na ľudí – laikov, čomu je prispôsobený jazyk i tempo textu. Veríme však, že komplexnosťou a v niektorých prípadoch veľmi podrobným objasnením problematiky dokáže uspokojiť i zručných používateľov. Veríme, že aj vďaka tejto publikácii prekročíte hranicu a zaradíte sa k tým, pre ktorých už počítače nie sú strašiakom.

 

 

ÚVOD DO PC

Čo je počítač? 
Von Neumannova schéma 
Zapojenie počítača 
Spustenie počítača 
Ergonómia a hygiena 

Hardvér 
Procesor 
Pamäte 
Kapacita pamäte 
ROM 
Základná doska
Vstupné zariadenia
Výstupné zariadenia
Monitor
Dataprojektor
Tlačiareň
Typy počítačových systémov

Sotvér
Súbory a priečinky
Operačný systém
Soft
vér nie je súčasťou počítača
Opakovanie 

WINDOWS
Prvý raz vo Windows
Práca s myšou
Spustenie, otvorenie, práca s oknami
Práca s klávesnicou 
Korektné vypnuti
e systému  

Základné funkcie Skicára
Nástroje
Uloženie súboru
Nový súbor
O krok späť
Tvary
Lupa
Rozmery obrázka
Opakovanie
Otvorenie súboru

Dialógové okno a priečinok

Práca s hotovým obrázkom
Presúvanie
Kopírovanie
Manipulácia s výberom
Text
Opakovanie 

WordPad
Zmena písma 
Fonty 
Výber 
Zarovnanie 
Kopírovanie textu 
Presun textu 
Odrážky 
Riadkovanie
Odseky a pravítko
Tlač 

Komunikácia medzi programami  
Vloženie obrázku do textu 
Úprava vložených objektov
Nedostupné znaky vo WordPade
Opakovanie 

Ikony a priečinky 
Manipulácia s ikonami 
Nový priečinok
Premenovanie 
Mazanie 
Kopírovanie 
Presun 
Súčasná manipulácia s viac ikonami 
Uloženie ikon 

Počítač 
Knižnice 
USB kľúč, flash­disk 
Digitálny fotoaparát 
DVD/CD a špecifiká práce s ním 
Odkazy  

Pracovná plocha 
Miniaplikácie 
Panel úloh 
Ponuka tlačidla Štart 

Ovládací panel  

Užitočné programy  

Počítačové siete
Delenie počítačových siete 
Windows a siete 
Domáca skupina 
Internet 
Prepojovacie vedenie 
Uzly počítačovej siete 
IP adresa a doména  

Služby Internetu 
World Wide Web 
Zdroje informácií 
Funkcie prehliadača
Osobné údaje na Internete 
FTP 
E­mail 
Vytvorenie konta 
Popis prostredia 
Zaslanie správy 
Čítanie správ 
Posielanie a príjem súborov
Dôležitosť správy 
Podpis 
Adresár 
Príznak 
Poriadok v správach 
Spam 
Hoax 
Podvodné správy 
Sociálne siete
Chat 
Instant Messaging 

Informačné systémy  

Teleworking 

Bezpečnosť v siete 

Počítačové vírusy
Typy vírusov
Prevencia 
Anti
vírusové programy 
Opakovanie  

Microsoft Office  

MS WORD 
Začíname
Priebežná kontrola pravopisu
Písmo
Označenie textu – výber
Zvýrazňovač
Zarovnanie textu 
Kontextové menu 
Práca so súbormi 
Späť 
Pomocník 
Opakovanie 

Úradný dokument  
Podčiarknutie riadku (odseku) 
Odsadenie pomocou pravítka
Riadkovanie 
Lupa 
Tlač 
Tabulátory 
Neviditeľné znaky 
Tabuľka a typy tabulátorov
Opakovanie

Textový editor vs. písací stroj
Špeciálne znaky 
Indexy 
Nastavenie strany 
Odrážky a číslovanie 
Automati
cké opravy 
Odrážky 
Vlastné odrážky 
Číslovanie 
Viacúrovňové zoznamy
Práca s obsahom 
Kopírovanie formátu
Kontrola pravopisu 
Slovník synoným 
Delenie slov 
Zmena veľkos
písma 
Hľadanie slov 
Opravy este
ckých defektov
Opakovanie  

Tabuľky
Vytvorenie tabuľky
Podfarbenie a orámovanie 
Obtekanie tabuľky a rozmery buniek
Práca s údajmi 
Usporiadanie 
Tabulátory v tabuľke 
Nadpis tabuľky 
Matema
cké operácie 
Zlučovanie buniek
Štýly tabuliek 
Rozsiahle tabuľky 
Rozdelenie okna 
Rozdelenie a spájanie tabuľky 
Návrh tabuľky 
Otočenie textu v tabuľke
Prevod tabuľky na text a naopak
Opakovanie  

Grafické objekty 
Rastrový a vektorový grafický editor
Obrázky a ClipArt 
ClipArty na webe 
Zalamovanie textu 
Štýly obrázkov
Úprava objektov
Zmena farby 
Zlučovanie a presun objektu
Manipulácia s objektami 
Vrstvy 
Kopírovanie objektu
Špeciálna výplň 
Tvary 
Vlastný obrázok 
Vzájomná poloha objektov 
Mriežka 
Obrázky SmartArt 
Graf 
WordArt 
Rovnice 
Textové pole 
Pomôcky na vylepšenie vzhľadu 
Parametre písma 
Pozadie strany 
Skryté možnosti
Schránky 
Opakovanie  

Rozsiahle dokumenty 
Čísla stránok 
Záhlavie strany 
Vlastnosti strany 
Stĺpce 
Štýly 
Motí vy 
Obsah a štruktúra dokumentu 
Obsah 
Spájanie súborov 
Zobrazenia dokumentu 
Štruktúra dokumentu 
Zlom strany 
Sekcie 
Úvodná strana
Veľké počiatočné písmeno 
Tlač konceptu
Ďalšie zoznamy  
Register 
Zoznam obrázkov 
Zoznam citácií 
Poznámky pod čiarou 
Pohyb v rozsiahlom dokumente
Záložka 
Presun po objektoch 
Hypertextový odkaz – prepojenie 
Opakovanie 

Posudzovanie dokumentov
Komentár 
Sledovanie zmien
Zabezpečenie dokumentu 
Vlastnosti
  dokumentu  

Hromadná korešpondencia a obálky
Hlavný dokument 
Zdroj údajov
Vloženie polí do dokumentu 
Zlúčenie 

Šablóny a formuláre 
Šablóny 
Vlastné šablóny 
Formuláre 
Makrá 

Najpoužívanejšie skratkové klávesy 
Záverečné projekty 

MS Excel 
Hromadné napĺňanie a vzorce
Formátovanie vzhľadu  
Orámovanie
Nadpis tabuľky 
Suma 
Čiastková suma
Presun, vystrihovanie a kopírovanie
Zošit a hárok 
Opakovanie  

Formát údajov 
Formát meny 
Zalomenie a zarovnanie textu 
Dátum 
Problémy s dátumom 
Formát percent 
Vlastný formát 
Parametre formátu 
Číslo  
Zarovnanie
Písmo 
Orámovanie a Výplň 
Ochrana 
Vlastné zoznamy 
Opakovanie 

Základné matemati cké funkcie 
Priemer 
Maximum a minimum
Počet hodnôt 

Tlač 
Zobrazenie údajov 
Nastavenie strany 
Záhlavia 
Nastavenia tlače
Opakovanie 

Obchodný duch Excelu 
Navýšenie ceny
Zaokrúhlenie 
Absolútne a relatí
 vne adresovanie 
Usporiadanie údajov 
Utajenie údajov 
Skrytý stĺpec 
Neviditeľná bunka 
Poznámky v bunkách 
Meno bunky 
Prerušenie vzťahov 
Oprava chýb 
Prilepiť špeciálne 
Opakovanie  

Grafy 
Stĺpcový graf 
Jednoduchý graf 
Návrh 
Objekty grafu
Skladaný graf 
Čiarový (spojnicový) graf
Úprava menoviek 
Zmena rozsahu hodnôt 
Koláčový (výsečový) graf 
Výber správneho grafu 
Keď Excel neodhadne 
Opakovanie 

Filtrovanie 
Viacnásobný filter 
Filter pre čísla 
Vlastný filter 
Filter pre dátumy 
Filter pre text 
Rozdelenie hárku 
Subtotal 
Opakovanie 

Funkcie s podmienkou 
Podmienka If 
Zložené podmienky 
Vnorené podmienky 
Podmienené formátovanie 
Škálovanie hodnôt 
Údajové pruhy 
Množiny ikon 
CountIf, SumIf 
Rozdelenie údajov do stĺpcov
Opakovanie  

Analýza údajov  
Súhrny (medzisúčty) 
Odstránenie zdvojenia
Operácie medzi hárkami 
Zlučovanie 
Konti
ngenčná tabuľka 
Opakovanie  

Vyhľadávacie funkcie  

VLookUp 
Match 
Formuláre 
Index 
Overenie 
Opakovanie 
Záverečné projekty  

MS PowerPoint 
Snímky 
Vzhľad prezentácie  
Spustenie prezentácie 
Ovládanie prezentácie 

Štruktúra prezentácie 
Prehľad 
Rozloženie 
Zobrazenia 

Objekty prezentácie
Textové pole 
Formát textu
Odrážky 
Zrušenie formátovania 
Vlastné textové pole 
Obrázky 
Pozadie 
Tabuľky 
Grafy 
SmartArt 
Tvary 
Hlavička a päta
Opakovanie 

Efekty 
Efekty snímky
Časovanie 
Efekty objektov 
Nie je animácia ako animácia  

Ďalšie objekty
Ozvučenie 
Film 
Prepojenie 
Album fotografií 
Opakovanie 

Predlohy 
Úprava predlohy 
Vlastné rozloženie 

Finalizácia prezentácie 
Tlač podporných materiálov
Odporúčania pre prednes 
Zobrazenie pre prezentujúceho 
Kreslenie do prezentácie 
Záver prezentácie 
Podoby prezentácie 
Opakovanie 
Záverečné projekty 

MS Access 

 Základy práce s databázou
Vytvorenie databázy
Vytvorenie tabuľky 
Editovanie údajov 
Odstraňovanie záznamov  

Údajové typy 
Číselné typy 
Zmena štruktúry tabuľky 
Návrhové zobrazenie 
Dátum/čas 
Zoznam 
Alternatí
 va 
Ostatné údajové typy  

Operácie s údajmi 
Manipulácia so stĺpcami
Kotvenie a skrývanie stĺpcov
Výpočty nad stĺpcom 
Manipulácia so záznamami
Triedenie 
Hľadanie  
Filtrovanie
Rozšírený filter alebo zoradenie 

Zobrazovanie údajov 
Formuláre 
Jednoduchý formulár 
Sprievodca formulárom 
Tabuľkový formulár
Zostavy 
Manuálne úpravy objektov 
Úprava formulára 
Úprava zostavy 

Výpočty 
Zostavovač výrazov 
Operácie nad celou tabuľkou 
Podmienené formátovanie 
Názvy prvkov formulára a zostáv 
Nastavenie vzhľadu 
Dátumy 

Obrázky 
Obrázky v aplikácii 
Obrázky v databáze 

Správnosť údajov
Neznáma hodnota 
Overovacie pravidlo 
Vstupná maska 
Indexy 

Databázy s viacerými tabuľkami 
Vzťahy medzi tabuľkami 
Typy vzťahov

Dotazy
Výberové dotazy
Parametrické dotazy 
Vlastnosti
  dotazu 
Agregačné dotazy 
Akčné dotazy  

Tvorba používateľského rozhrania 
Zoskupovanie údajov v zostavách 
Podformuláre 
Záverečné projekty  

Recenzujte knihu na Facebooku

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
Toto políčko musíte vyplniť a musíte ho vyplniť správne! (Ochrana proti neželaným komentárom...)
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <h3> <h4> <img> <br> <swf>
  • You may use [inline:xx] tags to display uploaded files or images inline.
  • You may use <swf file="song.mp3"> to display Flash files inline

Viac informácií o možnostiach formátovania

Ďalšia ponuka z kategórie

Soňa Richtáriková, Darina Kyselová, Monika Žovincová

Teória, riešené a neriešené príklady, výsledky.Ukážkové testy s výsledkami.OBSAH:1 Algebrické výrazy a mnohočleny2 Číselné obory2.1 Deliteľnosť prirodzených a...

7,- EUR
zľava: 5%
vaša cena:
6,65 EUR

kolektív autorov

ÚvodUčebnica biológie, sa svojím obsahom a štruktúrou snaží ponúknuť čitateľovi – stredoškolskému študentovi – nielen najnovšie poznatky v tomto odbore, ale aj...

7,- EUR
zľava: 5%
vaša cena:
6,65 EUR

Geografia

NOVINKA!

Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. - RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. - Ing. Celestín Farkaš

Nové prepracované vydanie knihy GEOGRAFIA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ.Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagog...

vaša cena:
7,- EUR

PaedDr. Ivan Hnát

Táto knižka je určená maturantom a záujemcom o štúdium chémie na vysokých školách, či už v podobe teoretickej alebo aplikovanej. Vychádza už zo súčasných názvos...

7,- EUR
zľava: 5%
vaša cena:
6,65 EUR

Andrea Billíková, Soňa Kondelová

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy...

15,- EUR
zľava: 15%
vaša cena:
12,75 EUR

PhDr. Milada Caltíková

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra.OBSAH Dva...

5,20 EUR
zľava: 7%
vaša cena:
4,84 EUR

Telefón / Fax: +421 37 6555 551
E-mail: enigma@enigma.sk
E-mail objednávky + reklamácie: bookshop@enigma.sk
Facebook
Google+

© ENIGMA PUBLISHING, s.r.o. 1999 - 2016

Umiestňovanie obsahu týchto stránok na iné weby,
jeho rozširovanie tlačou alebo na ľubovolných nosičoch
je možné len s písomným súhlasom vydavateľstva alebo
autora príspevku.

Konverzný kurz: 1,00 € = 30.1260 Sk

WEB stránky sú postavené na CMS DRUPAL
Dátum poslednej zmeny: 23 september, 2016 - 11:54